Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ!!

<<Ω τρισανόητοι, εσείς που έχετε την ιδέα πως είσασθε και άξιοι να γίνετε οδηγοί του Κόσμου…

Γιά λίγα χρόνια, μιάς ζωής, που είναι και αυτά γεμάτα ταραχή, ανησυχία, και απελπισία, γεμάτα πολέμους και εγκλήματα, γι’ αυτές τις λίγες ημέρες, λοιπόν, κάνετε τόση φασαρία, γι’ αυτές φτιάχνετε τόσες θεωρίες, γι’ αυτές πνίγετε στο αίμα την Ανθρωπότητα, γι’ αυτές τις λίγες στιγμές την αφιονίζετε με ένα πλήθος όνειρα γιά ευτυχία, που το τέλος τους θα είναι το τίποτα…

Αληθινά είσασθε τρελλοί, και κακοί τρελλοί, σατανάδες της απάτης…

Όλοι οι άνθρωποι, θα περάσουμε τον θάνατο του κορμιού, και θα πάγει ο καθένας, όπου τον προώρισε ο Κύριος, κατά την πίστη και κατά τα έργα του. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος. Αυτός είναι γιά τους καλούς κατά τα λόγια του Χριστού: «Mεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» (Ιωάνν. Ε΄24΄)!!!

Εκείνοι, όμως, που θελήσανε να γίνουνε εχθροί του Θεού, και είπανε πως δεν υπάρχει, και ρίξανε τους αδελφούς τους στον Καιάδα της απελπισίας και της απιστίας, αυτοί, παρεκτός από τον πρώτο θάνατο, θα περάσουνε και τον δεύτερο θάνατο.

Ναι! Αυτόν τον δεύτερο θάνατο που είναι ο αληθινός θάνατος, θα τον δοκιμάσουν όσοι δεν θα βρεθούνε γραμμένοι στο Βιβλίο της Ζωής.

«Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος». (Αποκάλ. ΚΑ´8΄)!!!>>!

 Φώτης Κόντογλου

(1895-1965)

 Πηγή: «Ασάλευτο Θεμέλιο». Εκδόσεις Ακρίτας