Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!


 

«Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο, αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι έξω από αυτήν!

Και όταν Τον βρήτε, σταθήτε με φόβο και τρόμο, όπως τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, διότι η καρδιά σας έγινε Θρόνος του Θεού!

Αλλά, γιά να βρήτε τον Κύριο, ταπεινωθήτε μέχρι το χώμα,

διότι ο Κύριος βδελύσσεται τους υπερηφάνους, ενώ αγαπάει και επισκέπτεται τους ταπεινούς στην καρδιά!»!!

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως