Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ!!


 

«Να έχετε ευλάβειαν εις τους Αγίους της Εκκλησίας,

και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν!

Όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού,

και η Θεοτόκος, Βασίλισσα του Ουρανού και της γης!

Αυτή παρακαλεί  τον  Εύσπλαγχνον Χριστόν διά  τας αμαρτίας  μας!

Διά  τούτο  πρέπει και  ημείς να τιμώμεν  την Δέσποινάν μας

με νηστείας και ελεημοσύνας!»!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός