Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΣΟΦΟΣ ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ!

 

 

«Πρεσβύτατον των όντων Θεός!

Αγέννητον γαρ και μήτε αρχήν Έχον, μήτε τελευτήν!»!!

 

«Ο πρεσβύτερος των όντων είναι ο Θεός, διότι είναι Αγέννητος και δεν έχει

ούτε αρχή ούτε τέλος!»!!

Θαλής ο Μιλήσιος