Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Ο ΘΕΙΟΣ ΦΟΒΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ!!


 

Είπε ο αββάς Ηλίας:

«Εγώ τρία πράγματα φοβάμαι:

 Όταν πρόκειται η ψυχή μου να βγει από το σώμα!

 Όταν πρόκειται να συναντήσει τον Κύριο!

 Και όταν πρόκειται να βγει η απόφασή Του!»!!

Γεροντικόν