Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Ο ΟΝΤΩΣ ΣΩΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ!!


 

«Τρία είναι τα αίτια της φιλαργυρίας:

* Η φιληδονία...

* Η κενοδοξία...

* Και η απιστία...

Χειρότερη από αυτά είναι η απιστία…  

* Ο φιλήδονος, αγαπάει τα χρήματα γιά να εξασφαλίζει τις απολαύσεις του.

* Ο κενόδοξος, τα χρησιμοποιεί γιά να δοξασθή.

* Ο άπιστος, γιά να τα συσσωρεύσει και να τα φυλάξει από φόβο γιά την πείνα, τα γηρατειά, τις αρρώστιες ή την ξενιτειά. Και ελπίζει περισσότερο στα χρήματά του παρά στον Θεόν, Αυτόν που δημιούργησε τα πάντα και που φροντίζει ακόμα και γιά τα πιο μικρά και ασήμαντα ζώα.

Βέβαια, τέσσερεις είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται γιά τα χρήματα. Οι τρεις είναι αυτοί που αναφέραμε παραπάνω και τέταρτος είναι, ο "οικονομικός". Είναι φανερό βέβαια πως μόνον αυτός, ο "οικονομικός", ενδιαφέρεται όχι γιά τα χρήματα, αλλά γιά τον τρόπο διαχειρίσεώς τους (όταν τα έχει) και αυτό το κάνει, γιά να μπορεί συνεχώς να τα μοιράζει, σε όσους έχουν ανάγκη!»!!

 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής  (580-662)