Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΙΣ!!

 

 

«Πολλοί εβασάνισαν το σώμα τους με ασκήσεις,

αλλά επειδή δεν κατώρθωσαν ν’ αποκτήσουν διάκριση,

ευρέθηκαν μακριά από τον Θεόν»!!

Μέγας Αντώνιος