Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Ο ΑΛΗΘΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ!!

Μοναχός είναι:

Η τάξις και η κατάστασις των Ασωμάτων Αγγέλων, που κατορθώνεται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα!

 Μοναχός είναι:

Εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις Εντολές και στους Λόγους του Θεού, και τις εφαρμόζει σε κάθε χρόνο και τόπο και πράγμα!

 Μοναχός είναι:

Μία συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως και μία αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων!

Μοναχός είναι:

Το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και ο φωτισμένος νους!

 Μοναχός είναι:

Η καταλυπημένη ψυχή, που είναι απησχολημένη με την συνεχή μνήμη του θανάτου, όταν είναι ξύπνια, αλλά και όταν κοιμάται!