Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ!


 

«Όσα νεμεσάς τω πλησίω, αυτός μη ποίει»!!

«Όσα μισείς στον διπλανό σου, εσύ να μην τα πράττεις»!!

Θαλής ο Μιλήσιος