Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ!!


 

«Αυτός που μας βάζει σε πειρασμό, μας πειράζει,

δίχως να γνωρίζει εάν θα υπακούσει σ' αυτόν

ο άνθρωπος ή όχι»!!

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος