Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΡΙΖΑΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ.

 

 

Είπε γέρων: «Εις την υπερηφάνειάν μας, αντιτίθεται και δεν μας ακούει ο Θεός»!!

Γεροντικό