Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΧΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ!!

 

«Ο Κύριος ημών  Ιησούς Χριστός, αδελφοί  μου,  ανάμεσα  εις  τα καλά, τα οποία μας διδάσκει εις το ιερόν Ευαγγέλιον, μας λέγει και τούτον τον λόγον:

Aλλοίμονον εις εκείνον τον άνθρωπον, οπού σκανδαλίσει τον αδελφόν του και δεν ζητήσει συγχώρησιν, προτού να δύση ο ήλιος, διότι κολάζεται”.

Τώρα, είναι δυνατόν και εγώ οπού ήλθα εδώ, να μη εσκανδάλισα τινά από λόγου σας; Λοιπόν, με άλλον τρόπον δεν δυνάμεθα να ελεηθούμε, παρά με τον εξής:

Σας παρακαλώ να ειπήτε η ευγένειά σας τρεις φοράς:

“Συγχώρησόν μας και ο Θεός συγχωρήσοι σε”!

Τώρα, αν θέλετε να χαρή ο Χριστός, να χαρή η Παναγία μας Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι, να πικρανθή ο διάβολος, ο εχθρός μας, τώρα  οπού  είσθε  εδώ  μαζευμένοι,  να  ειπήτε  μεταξύ  σας  τρεις φοράς:

“Συγχωρείτε μας, αδελφοί, και ο Θεός συγχωρήσοι σας”!»!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».