Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΜΒΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!!!

 

«Παλαιά ο Κύριος, έσωσε με θαυματουργικό τρόπο τον Λαόν Του μεταβάλλοντας σε ξηρά την κυμαινομένη θάλασσα! Τώρα, που εγεννήθη με την θέλησή Του από την Παρθένο, έκανε γιά εμάς βατό το πέρασμα προς τον Ουρανό! Αυτόν που είναι στην ουσία Ίσος με τον Πατέρα και με τους ανθρώπους, ας Τον δοξάζουμε!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός