Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

«ΧΡΙΣΤΩ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΜΑΙ» (Γαλάτ.Β΄20΄)!!!


 

«Όπως κάθε τοκετός συνοδεύεται από ωδίνες, έτσι και η πνευματική γέννηση προϋποθέτει τις ωδίνες της μετανοίας! Όταν σταυρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο, πονάμε, αλλά τότε είναι που ανασταίνεται μέσα μας ο νέος άνθρωπος! Συσταυρωνόμασθε με τον Χριστό, γιά να συναναστηθούμε μαζί Του!»!!

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης