Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!


 

Η πίστη είναι Θείο χάρισμα.

Ο Θείος Χρυσόστομος λέει:

«Δεν είναι δικά σου τα κατορθώματα αυτά, αλλά της Χάριτος του Θεού· και αν ακόμη μιλήσεις γιά την πίστη κι αυτή, από την κλήση του Θεού προήλθε»!

Και συνεχίζει αμέσως:

«Ούτε η πίστη προέρχεται από εμάς, αν δεν έλθη ο Θεός σε μας. Αν δεν μας καλέσει, πώς θα μπορέσουμε να πιστέψουμε;»!

Και αμέσως:

«Μη νομίζουμε ότι είναι τίποτε δικό μας. Το ότι δεν είναι δικό μας, αλλά περισσότερο του Θεού, άκου και τον Απόστολο Παύλο που λέει:

“Και αυτό το δώρο (η πίστη) δεν είναι από μας, αλλά του Θεού”»!

Και σε άλλη ομιλία του λέει ο ιερός Χρυσόστομος:

«Ποιό δώρο μου έφερε ερχόμενος ο Χριστός; Ήλθε και μου έφερε δώρο το Αίμα Του· ήλθε και μου έφερε δώρο το Σώμα Του. Και τί δώρα πήρε από εμένα; Την πίστη. Και ποιός μου έδωσε το δώρο αυτό; Πίστεψα μεν εγώ, αλλά Εκείνος μου χάρισε την πίστη»!

Και στη συνέχεια, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου:

«Δεν είπε ότι από μόνος του έγινε πιστός, αλλά ότι πίστεψε, επειδή ελεήθηκε. Διότι δεν πρέπει να νομίζετε ότι, μόνο η αποστολή, το κήρυγμα και η διδασκαλία είναι δωρεές του Θεού.  Και  το  γεγονός  ότι  πίστεψα,  προήλθε  από  το  έλεος  Εκείνου.  Διότι  δεν αξιώθηκα να πιστέψω επειδή ήμουν άξιος, αλλά μόνο διότι ελεήθηκα. Και το έλεος δεν προέρχεται από την αξία του καθενός, αλλά από τη Χάρη»!

Ο Θείος Χρυσόστομος, διακρίνοντας και τη δική μας συμβολή στην πίστη ως δώρου Θεού λέει:

«Το ότι επιστέψαμε, στην αρχή είναι αποτέλεσμα της δικής μας ευγνωμοσύνης. Όπως και το ότι, εφόσον κληθήκαμε, υπακούσαμε. Μετά όμως την απόκτηση της πίστεως εκζητούμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ώστε αυτή να μένει συνεχώς μέσα μας, ακλόνητη και απερίσπαστη»!

 Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως (1846-1920)

Πηγή: «Το γνώθι σαυτόν», του Αγίου Νεκταρίου.