Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

ΤΟ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ!!

 

 «Όταν υμνογραφώ, έχω τον Άγιο μπροστά!

 Γι’ αυτό και δεν θέλω επικοινωνία με κανέναν.

 Η υμνογραφία, η πνευματική αυτή εργασία είναι:

   - Η ένωσις της ψυχής μετά του Θεού!

  - Μία θαυμασία προσευχή!

  - Μία μεταρσίωσις του νοός!

  - Μία μυστική θεωρία!

  - Ένα μυστήριον, που δεν ερμηνεύεται και

    με λόγους δεν εξωτερικεύεται!

  - Η υπάτη φιλοσοφία!

  - Κάτι που δεν εκφράζεται με λόγια!

 Πρέπει κανείς να την δοκιμάση, γιά να την αισθανθή!»!!

Όσιος Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, ο Υμνογράφος!