Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

π.ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ!

 

 

«Πάντα θα μας μένη στην ψυχή,

το μεγάλο χρέος που σου χρωστάμε!

Δος μας μόνο μία θερμή ευχή,

και γιά μάς στον Κύριο δέησι κάμε!

 

Δέησι γιά τα τόσα σου παιδιά,

που στη μάχη πίσω έχεις αφήσει,

νάχουν τη δική σου την καρδιά

και καθείς με ζήλο να κρατήση,

 

του έργου τη βαρειά κληρονομιά

που έλαχε σ’ αυτούς να συνεχίσουν!

Σκύψε προς τα τόσα σου παιδιά,

Γέροντα, και δος μας την ευχή σου!»!!

 

Γεώργιος Γκιάλας (Ποιητής Γ.Βερίτης)