Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΥΤΑΤΑΣ ΠΛΑΝΑΣ...


 

«Όσοι καταφεύγουν σε αριθμούς και ισχυρίζονται ότι, ο τάδε και ο τάδε αριθμός σημαίνουν τον ερχομό του Αντίχριστου ή και τον χρόνο, ματαιοπονούν χωρίς το παραμικρό όφελος…

Όπως και να’ ναι, αυτοί πού ασχολούνται με τέτοια θέματα, είναι αδύνατο να μην πέσουν σε πολλές αλλόκοτες πλάνες…

Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι μεγάλοι Πατέρες διαπιστώνουμε ότι, άφησαν ανεξήγητη την ιερά Αποκάλυψη, διότι αυτή αναφέρει με ασαφή τρόπο τα μέλλοντα, τα οποία μόνο όταν πραγματοποιούνται αποκαλύπτονται!!

Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή, κατακρίνει αυτούς πού παρατηρούν τους χρόνους και τους καιρούς!

Γράφει:

«Ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς; Φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς» (Γαλ. Δ΄10-11΄)!!!»!

Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης