Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Η ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ!!


 

«Ο Θεός είναι πανταχού παρών!

 Είναι παρών ακόμα και στους απίστους,

 αλλά αυτοί είναι απόντες από τον Θεόν,

 όπως ο τυφλός από τον ήλιο»!!

 Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος