Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΑΓΑΘΩΝΑ!!

 

Είπε ο αββάς Αγάθων:

«Οι απολαβές μου από τους  

 ανθρώπους, ήταν έργο ελεημοσύνης 

 προς εμένα(!), επειδή ένοιωθα,

 πως το πνευματικό κέρδος του

 αδελφού μου, ήταν επωφελές και καρποφόρο

 δι' αυτόν!»!!

Γεροντικόν