Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ!!

 

Έλεγαν οι πατέρες του Σινά γιά τον αββά Σέργιο, τον αναχωρητή:

«Όταν έμενε στο Σινά, ο οικονόμος της Μονής τον είχε τοποθετήσει στο διακόνημα με τα μουλάρια. Έτσι ο αββάς Σέργιος επέβλεπε όλες τις απαραίτητες μεταφορές της Μονής.

Μιά ημέρα καθώς επέστρεφε στην Σκήτη από κάποιο μακρινό διακόνημα, ευρέθηκε ένα λιοντάρι ξαπλωμένο στο δρόμο τους. Μόλις είδαν τα μουλάρια αλλά και οι οδηγοί τους το λιοντάρι, ζάρωσαν από το φόβο τους. Τότε ο αββάς Σέργιος αφού πήρε από το σάκκο του ένα κομμάτι ψωμί, επλησίασε το λιοντάρι και του λέει:

"Πάρε την ευλογία των πατέρων και φύγε από τον δρόμο γιά να περάσουμε". Αμέσως το λιοντάρι σηκώθηκε, πήρε το ψωμί και έφυγε!»!!

 

Πηγή : «Το γεροντικό του Σινά», Δημήτριου Γ. Τσάμη.