Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Ο ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΨΥΧΩΝ!!


 

«Ο φύλακας άγγελός μας, μας προστατεύει από τους πονηρούς και βλάσφημους λογισμούς. Όταν λέμε, μάλιστα, συνέχεια την “ευχή”, τότε μας λιβανίζει! Όταν όμως τον καταφρονούμε, με τα έργα μας, λυπείται και απομακρύνεται από εμάς»!!

Γερόντισσα Μακρίνα