Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

«ΤΥΦΛOΣ ΔE ΤΥΦΛOΝ EAΝ OΔΗΓH, AΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕIΣ ΒΟΘΥΝΟΝ ΠΕΣΟYΝΤΑΙ» (Ματθ. ΙΕ’14’)!!!


 

«Μη ζητάς πνευματικό δάσκαλο που να ανέχεται τα πάθη σου,

διότι οδηγείσαι από αυτόν σε βαθύ λάκκο»!!

Μέγας Βασίλειος