Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΙΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ – ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1994!!!

 

Σπανία και καταπληκτική βιντεοσκόπησις, εις το αυθεντικόν σημείον ροής του Αγιάσματος του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου!

Ξεναγός, ο απλούς και ευλαβής π. Αρτέμιος!

Την βιντεοσκόπησιν, επραγματοποίησεν ο αείμνηστος π. Εφραίμ (Γεώργιος Μπουτσουρής), το 1994, και αξίζει όλοι να την παρακολουθήσωμε μετά πολλής προσοχής.   

            Έχομε πολλά να πληροφορηθώμεν, να διδαχθώμεν και (μετά βεβαιότητος) θα ευφραθώμεν, πρώτιστα πνευματικώς αλλά και αισθητικώς!!

Δρομοκήρυξ 

Εκ του αρχείου, Γ&Β Μπουτσουρή.