Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Η ΑΠΛΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΕΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΙ!!


 

«Οι παρερμηνείες και οι πλάνες προέρχονται, από το ότι οι περισσότεροι βιάζονται να εισχωρήσουν στα νοήματα της Αγίας Γραφής, χωρίς να έχουν φροντίσει, πρωτύτερα, να καθαρίσουν την καρδιά τους!»!!

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος