Σάββατο 13 Μαΐου 2023

Η ΑΡΙΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΔΙ’ ΕΠΑΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΝ!!


 

«Να επιτιμάς με ηρεμία και να επαινείς εκπαιδεύοντας!

Και τα δύο όμως με μέτρο!

Να επιτιμάς πατρικώς και να επαινείς με σοβαρότητα!

Ούτε να είσαι πολύ μαλακός, ούτε πολύ αυστηρός και στυφός!

Να επιτιμάς με επιείκεια και να επαινείς με φρόνηση!

Και τα δύο όμως να τα κάνεις με φιλοσοφία!»!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος