Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΑΜΕΣΟΝ ΟΦΕΛΟΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ!!


 

«Ο δρόμος είναι μακρύς με διδαχές.

Είναι όμως σύντομος και αποτελεσματικός με παραδείγματα!»!!

ΣΕΝΕΚΑΣ