Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Ο ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ!!


 

«Η καθαρότητα της καρδιάς δεν μπορεί να πραγματοποιηθή διαφορετικά, 

παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού!»!!

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος