Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ!


 

- Απ' την αρχή του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή!

- Απ' το θέρος ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές!

- Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξίδι!

- Θέρος, τρύγος, πόλεμος ....και στ' αλώνισμα χαρές!

- Θέρος, τρύγος, πόλεμος, στασιό δεν έχουν!

- Θέρος, τρύγος, πόλεμος, αποσταμό δεν έχουν!

- Μάρτης έβρεχε, θεριστής εχαίρονταν!

- Μάρτης έβρεχε, θεριστής τραγούδαγε!

- Μη σε γελάσει ο βάτραχος και το χελιδονάκι. Αν δε λαλήσει ο τζίτζικας, δεν είν' καλοκαιράκι!

- Πρωτόλη (Ιούνιε), Δευτερόλη (Ιούλιε) μου, φτωχολογιάς ελπίδα!

- Το τραγούδι του Θεριστή, η χαρά του Αλωνιστή!

- Τον Ιούνιο, αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι!

- Καλώς τον(ε) το θεριστή, όπου μας εγλιτώνει, και με τα στάρια τα πολλά, το σπίτι μας φορτώνει!

 

Πηγή κειμένου: wikiquote