Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ…


 

«Η τιμωρία του βλάσφημου, μοιάζει με εκείνου που πετάει  τούβλα στον ουρανό και έπειτα αυτά, επιστρέφουν και συντρίβουν το κεφάλι του...»!!

Δημήτριος Παναγόπουλος