Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Η ΑΚΡΩΣ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ, ΒΙΩΤΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ!!

 

Επισκέφθηκαν κάποτε μερικοί αδελφοί τον αββά Μακάριο στην Σκήτη.

Μέσα στο κελλί του, δεν υπήρχε τίποτε εκτός από νερό και αυτό μουχλιασμένο…

Τότε του είπαν:

«Αββά, έλα στο χωριό και θα σε φροντίζουμε».

Κι ο Γέροντας τους απήντησε:

«Αδελφοί, γνωρίζετε το ψωμάδικο του τάδε εις την πόλη;».

«Ναι», του ανταπάντησαν.

«Το ξέρω και εγώ», τους αποκρίθηκε.

«Ξέρετε και το χωράφι του δείνα απ᾿ όπου περνάει ο ποταμός;».

«Βέβαια», πρόσθεσαν.

Και κατέληξε ο Γέροντας:

«Κι εγώ το ξέρω. Όταν, λοιπόν, θέλω κάτι, μπορώ να τους επισκεφθώ, διότι ακόμη αντέχουν τα πόδια μου»!!

 

Μέγα Γεροντικό.