Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

«ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΕΝΩΣΕ ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ»(Φιλιππισ.Β΄7΄)!!!


 

«Δεν έγινε ο Σωτήρας, Θεός, λόγω της αρετής Του.

Αντίθετα, όντας Θεός, έγινε άνθρωπος γιά να μας σώσει!»!!

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας.