Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!


 

«Να μη χαίρεσαι εάν φαίνεσαι ανώτερος των κακών, αλλά να λυπάσαι, όταν γίνεσαι κατώτερος των καλών!»!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος