Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

ΕΠΑΙΝΕΤΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΑΙ ΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΙ!


 

«Ο ένας σιωπά, διότι δεν έχει τίποτα να πει και ο άλλος, διότι σκέπτεται!»!!

Λέων Τολστόϊ