Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΕΣΙΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ!!

 

 

«Αν δεν αφήσης την αμαρτίαν, ό,τι και αν κάνης πηγαίνει χαμένο.

Μόλις αφήσεις την αμαρτίαν, όλα είναι συγχωρημένα μετά την εξομολόγησιν!»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής