Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!


 «Οι άνθρωποι, αντλούν δύναμη από τον εαυτόν τους και όχι από τον Θεόν, γι' αυτό και εξαντλούνται»!!
Δημήτριος Παναγόπουλος