Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΕΡΑ ΕΜΜΟΝΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΝ!!!

 "Πρέπει ο Χριστιανός, να μη δίδη την ελαχίστην ακρόασιν εις εκείνους τους λυμεώνας, κάν Ιερείς και Αρχιερείς ώσι, κάν διδάσκαλοι και πνευματικοί,οίτινες παρενείρουσι και διδάσκουσι διά των φαινομένων σοφιστειών τα εναντία των Ορθοδόξων νοημάτων και ιερών παραδόσεων..., αλλά να εμμένη στερρώς, εις όσα παρέλαβε παρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας!"!!