Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ!!

 

-Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο!

-Βοηθάει ο Άη- Γιάννης και ο Σταυρός, γιομίζει αμπάρι και ληνός!

-Θέρος, τρύγος, πόλεμος!

-Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα! (=ισημερία)

-Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε!

-Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια!

-Τον Τρυγητή, τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι!

-Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν!

-Του Σταυρού αρμένιζε και του Σταυρού δένε!

-Του Σταυρού κοίτα και τ’ Άη Γιωργιού ξεκίνα!

-Του Σταυρού σταύρωνε και δένε!

-Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε!

 

Πηγή κειμένου: el.wikiquote.org