Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ!!


 

Κάποτε, ένας χωρικός, συνάντησε τον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο και του ανέφερε κάποιους σοβαρούς, κατ’ αυτόν λόγους, που τον εμπόδιζαν να συμφιλιωθή με τον αδελφό του. Του είπε λοιπόν:

«Δεν μπορώ, πάτερ μου, να μιλήσω εγώ πρώτος... Ο αδελφός μου πρέπει να μου μιλήσει πρώτος… Αυτός έφταιξε και όχι εγώ… Και έπειτα, αυτός είναι μικρότερος και εγώ μεγαλύτερος…».

«Δεν μου λες», ερώτησε ο π.Ιωήλ: «Ποιός είναι μεγαλύτερος; Εμείς ή ο Θεός;».

«Μα θέλει και ρώτημα γέροντα; Ο Θεός βέβαια!», απάντησε ο χωρικός.

«Και ποιός έφταιξε στον άλλο; Ο Θεός σ’ εμάς ή εμείς στον Θεό;».

«Εμείς φταίξαμε στον Θεό», είπε ο χωρικός με σιγουριά.

«Και ποιός έκανε την αρχή της συμφιλιώσεως; Εμείς πήγαμε στον Θεό ή ο Θεός ήλθε σ’ εμάς;», ξαναρώτησε ο σοφός γέροντας.

«Ο Θεός ήλθε σ’ εμάς!», είπε ο χωρικός.

Και τότε σαν να φωτίσθηκε, είπε στον π.Ιωήλ:

«Α! Λοιπόν…, σας ευχαριστώ. Έχετε δίκηο!

Εγώ θα πάω στον αδελφό μου!»!!