Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Η ΒΑΣΙΛΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΗΜΕΡΑ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!!!


 «Εγώ  σας συμβουλεύω  να  φυλάγετε  την  Κυριακήν, ωσάν  οπού  είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν!»!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός