Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

ΙΕΡΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ ΤΗΣ ΣΕΠΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ!!

 

«Εάν ο άνθρωπος ευρίσκεται συνέχεια στην προσευχή, βλέπει ένα φως μέσα στην ψυχή του, βλέπει μία λάμψη, ένα μεγαλείο, του έρχονται άφθονα δάκρυα, γλυκά και νόστιμα, αισθάνεται ένα χορτασμό, που δεν μπορεί να τον συλλάβει ο νους του!»!!

Γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς Βόλου