Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ!!


 

«Όταν αρχίζει κανείς να προσεύχεται, η ίδια η προσευχή θα του λύσει τις απορίες του!

Διαφορετικά, όσα κι αν ακούσει περί προσευχής, δεν θα καταλάβει τίποτε...»!!

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ