Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ!!


 

«Η ψυχή, που μελετά ακατάπαυστα κάθε ημέρα τον Λόγο του Κυρίου, συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολλάται σ’ αυτά τα νοήματα!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης