Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

«ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ» (Ἐφεσ.ΣΤ΄4΄)!!!

 

<<Εάν έβλεπες το παιδί σου να λειώνει από την πείνα, άραγε θα ανεχόσουν να το παραβλέψεις;; Δεν θα υπόμενες τα πάντα, ώστε να θέσεις τέρμα στην πείνα του παιδιού σου;;

Ώστε, βλέποντάς το να καταστρέφεται από την έλλειψη της τροφής, δεν θα το παράβλεπες. Τώρα όμως που καταστρέφεται από έλλειψη Θείας διδασκαλίας, ανέχεσαι να το παραβλέψεις;;;

Η πνευματική πείνα είναι πιο φοβερή από την σωματική, αφού καταλήγει και σε απείρως μεγαλύτερο  θάνατο. Γι’  αυτό  πρέπει  να  φροντίζουμε  περισσότερο το θέμα της πνευματικής πείνας!

Λέγει: «Ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ.ΣΤ΄4΄)!!!

Αυτή είναι η πιο καλή φροντίδα των  πατέρων, αυτή  είναι  η  γνήσια  κηδεμονία των  γονέων!  Διότι  εγώ  έτσι καταλαβαίνω την συγγένεια της φύσεως! Εάν δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα στα πνευματικά, οι γονείς γιά τα παιδιά τους!>>!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407)