Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ!!!


 

«Ο Θεός έγινε σαρκοφόρος, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει πνευματοφόρος!»!!!

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη Του στις 18 Ιανουαρίου