Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΓΕΡΩΝ ΗΛΙΕ Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ!!!


 ΄

<<Κάποτε επισκέφθηκε τον γέροντα Κλεόπα τον Ρουμάνο, ένας δημοσιογράφος και του είπε:

«Οι άνθρωποι, γέροντα,  ζητούν φως… Ζητούν να πιούν νερό από καθαρές πηγές…».

 

Και ο Γέροντας εμπνευσμένα συνεπλήρωσε:

«Ναι! Οι άνθρωποι, όμως, έχουν Φως!

Το Άγιο Ευαγγέλιο!

Τους Προφήτας!

Τους Αποστόλους!

Τους Αγίους Πατέρας!

Τους μεγάλους Ησυχαστάς!

Τα εκατομμύρια των Μαρτύρων μας!

Λοιπόν, έχουν να πάρουν Φως!!

 

Από εμένα, όμως, που είμαι ένας αμαρτωλός και αδύναμος άνθρωπος τί να πάρουν…

         Εάν, δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος επίστευε απόλυτα αυτό που γράφει στην προς Εβραίους επιστολή Του: «Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ»!!! (Α΄Τιμοθ.Α΄15΄), εγώ και ο καθένας μας, τί οφείλομε να πιστεύωμε διά τον εαυτό μας;;; Επομένως, είναι αυταπάτη να νομίζωμε ότι, έχομε την δυνατότητα να μεταδίδωμε Φως… Τουλάχιστον, ας μη σκανδαλίζωμε κανέναν και ταπεινά ας αγωνιζώμεθα διά την σωτηρία μας>>!!!