Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

Η ΑΛΗΘΗΣ ΟΡΘΟΚΡΙΣΙΑ!!


 

«Τον άνθρωπο, δεν πρέπει να τον κρίνουμε από τον τρόπο που μιλάει, αλλά από τον τρόπο που σιωπά...»!!