Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ΤΟ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ γ.ΙΩΗΛ!!!

 

Ηρωτήθη (και πάλιν) ο πατήρ Ιωήλ:

«Πάτερ Ιωήλ, γιατί δεν γίνεσαι Δεσπότης;»

 

(Και ο διακριτικός Γέρων είπε:)

«Το έργο που κάνω δεν ωφελεί την Εκκλησία;»

 

(Και ο Χριστιανός συνέχισε:)

«Δεν αντιλέγω. Είνε πολύτιμο!»

 

(Και ερωτά πάλι ο Γέρων:)

«Ποιοί είνε περισσότεροι; Εκείνοι που έχουν σκοπό να γίνουν Δεσποτάδες ή εκείνοι που έχουν σκοπό να ερμηνεύσουν την Αγίαν Γραφήν;»

 

(Και ο Χριστιανός απήντησεν:)

«Εκείνοι που έχουν σκοπό να γίνουν Δεσποτάδες».

 

(Και αντείπεν ο Γέρων:)

«Αί, λοιπόν, διατί να κάμω ένα έργον διά το οποίον προσφέρονται πολλοί και όχι ένα έργον διά το οποίον δεν προσφέρεται σχεδόν κανένας;»!!!

 

Πηγή:

Γ’. Οι πολλοί και οι ολίγοι.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακοπούλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.