Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

ΤΟ ΚΑΚΩΣ ΝΟΟΥΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.


 

«Οι αρετές χάνονται μέσα στο συμφέρον, όπως τα ποτάμια μέσα στην θάλασσα»!!