Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΒΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ…


 

«Δεν βλέπετε πως εχάθησαν τα  γεννήματά σας και τα  σπαρτά  σας;;

Εστέρεψαν αι βρύσες και τα ποτάμια...

Σήμερον μάς υστερεί το ένα, αύριον το άλλον, και από λίγον μας δίδει ο Θεός…

Και ημείς ως αναίσθητοι δεν τα στοχαζόμεθα…»!!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός